Ngành nghề kinh doanh

Nghành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất, mua bán, thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, kiểm tra độ bền kết cấu;
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, công trình giao thông;
- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Thiết kế cấp thoát nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị;
- Thiết kế cấp điện: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Quy hoạch thiết kế kiến trúc công trình;
- Lập tổng dự toán các công trình xây dựng, giao thông;
- Khảo sát điạ chất công trình, địa chất thủy văn;
- Quan trắc biến dạng công trình;
- Tư vấn địa kỹ thuật các công trình xây dựng, giao thông và thuỷ lợi;
- Kiểm tra chất lượng cọc, kiểm tra thử tải cọc, xử lý nền móng công trình xây dựng;
- Kiểm tra chất lượng cọc, kiểm tra thử tải cọc, xử lý nền móng công trình xây dựng;
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, san lắp mặt bằng xây dựng;
- Đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình;
- Tư vấn và thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc bản đồ;
- Khảo sát, đánh giá tác động môi trường (không bao gồm khảo sát xây dựng);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THĂNG LONG
THANG LONG TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: LK 132, khu Cổng Đồng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 
Tel: 04.73030299 & 04.37876227 - Email: thanglongtechjsc@gmail.com; Website: thanglongtech.vn
Thiết kế và phát triển bởi VTM - IT