Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị:
- Ông Phạm Ngọc Quảng: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc
- Ông Đặng Minh Hải: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
- Ông Trần Việt Cường: Thành viên HĐQT 

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THĂNG LONG
THANG LONG TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: LK 132, khu Cổng Đồng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 
Tel: 04.73030299 & 04.37876227 - Email: thanglongtechjsc@gmail.com; Website: thanglongtech.vn
Thiết kế và phát triển bởi VTM - IT